sa Arkadaşlar Hayırlı Bayramlar. elimde duello scpti var 4 gündür ugrasıyorum buglarını falan fixledim ama şu gold yani duel bitince player2 den yani yenınden parayı 5k yerine bankadaki hepsini cekiyor bazen ise cekmiyor prplem ne ola bilir sizce ?

on=@death
obj = <tag0.duellorakip>
ref1 = <obj.tag0.duellorakip>
obj.tag.ocsavas
ref1.tag.ocsavas
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.say <obj.name> kazandy.
serv.allclients sysmessage @58,,1 [DUELLO]: <obj.name> ve <ref1.name> arasindaki duelloyu <obj.name> kazandi.
if (<ref1.tag0.loot> == 1)
ref1.findlayer.1.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.2.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.3.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.4.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.5.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.6.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.7.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.8.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.10.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.12.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.13.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.17.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.18.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.19.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.20.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.22.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.23.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.24.cont <ref1.findlayer.21>
trysrc <obj> src.lootbankaya <ref1.findlayer(21).uid>
endif
trysrc <obj> src.cekyazdimduello <eval <obj.dtag0.ucret>*2>
ref1.findid.i_rune_poison.remove
ref1.findid.i_bleeding.remove
ref1.findid.i_bleeding2.remove
ref1.hits <ref1.str>
ref1.mana <ref1.int>
ref1.stam <ref1.dex>
ref1.action -1
obj.findid.i_rune_poison.remove
obj.findid.i_bleeding.remove
obj.findid.i_bleeding2.remove
obj.hits <obj.str>
obj.mana <obj.int>
obj.stam <obj.dex>
obj.action -1
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<obj.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.timer -1
ref1.events -e_duello
ref1.events +e_safes
obj.events -e_duello
obj.events +e_safes
ref1.p <uid.<obj.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
ref1.update
obj.p <uid.<ref1.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
obj.update
return 1

[function cekyazdimduello]
if (<args> < 50000)
src.gold <args>
return 1
else
src.newitem i_check
src.new.more1 <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
endif

 bu kısımı ; 

trysrc <obj> src.cekyazdimduello <eval <obj.dtag0.ucret>*2>

 

 

trysrc <obj> src.cekyazdimduello <eval <obj.dtag0.ucret>*2>

trysrc <obj> yazbakalim <src.dtag0.ucret>
obj.yazbakalim <src.dtag0.ucret>

olarak degistir ve aşşağıdaki kodları düzelt olmayanı ekle.

[FUNCTION yazbakalim]
act=<SRC.FINDLAYER(layer_bankbox).uid>
act.layer=layer_pack
act.type=t_container
act.equip
src.consume <args> i_gold
act.layer=layer_bankbox
act.type=t_eq_bank_box
act.equip

 

[function cekyazdimduello]
if (<args> < 50000)
src.newitem i_gold
src.new.amount <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
else
src.newitem i_check
src.new.more1 <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
endif

 Bu konu v33jack tarafından düzenlendi(2017-09-03 20:51, 1 yıl önce)

v33Jack yapamadım yine aynısını yapıyor ilk bastan baslamadan parayı almıyor bitincede 1 gold aldı 5k alması yerine bu sefer scpt'demi bir praplem var acaba bakarmsınız. ben bozdum muı acaba biyerleri düzeltirken fixlemeye calısırken

 

[itemdef i_duello_stone]
id i_grave_stone
name duello tasi

on=@create
attr 010

on=@click
if (<more1> == 2)
message @58,,1 [Süre:<timer>]
message @58,,1 [<uid.<tag.player1>.name> vs. <uid.<tag.player2>.name>]
endif
message @07a1,,1 Duello Ta?y
return 1

on=@dclick
if (<src.account.plevel> >= 7)
sdialog d_duello_ayar
return 1
endif
for x 1 4
if (strmatch('<tag0.koordinat<dlocal.x>>','0'))
src.sysmessage @38,,1 Bu duello ta?y ayarlanmamy? lütfen page atyn.
return 1
endif
endfor

///local.saat=<SERV.RTIME.FORMAT %H>
///local.dakika=<SERV.RTIME.FORMAT %M>
///if !((<local.saat> == 13) || (<local.saat> == 19))
///src.sysmessage @38,,1 Duello sistemi 13:00-14:00 ve 19:00-20:00 saatlerinde çaly?maktadyr.
///return 1
///endif

if (<distance> > 3)
src.sysmessage @38,,1 Ta?a yeterince yakyn de?ilsiniz.
return 1
elseif (<more1> == 1)
src.sysmessage @38,,1 ?uanda duello teklifi bekleniyor.
return 1
elseif (<more1> == 2)
src.sysmessage @07a1,,1 ?uanda <uid.<tag.player1>.name> ve <uid.<tag.player2>.name> duellosu yapyyor.
return 1
elseif (<more1> == 3)
src.sysmessage @38,,1 Duello ta?y kullanyma kapatylmy?tyr.
return 1
else
sdialog d_duello_teklif_ana_menu
endif
return 1

on=@timer
say Berabere
serv.allclients sysmessage @58,,1 [DUELLO]: <uid.<tag0.player1>.name> ile <uid.<tag0.player2>.name> arasindaki duello berabere bitti.
trysrc <tag0.player1> src.p <tag0.koordinat2>
trysrc <tag0.player2> src.p <tag0.koordinat2>
trysrc <tag0.player1> src.statlarifulle
trysrc <tag0.player2> src.statlarifulle
trysrc <tag0.player1> src.events -e_duello
trysrc <tag0.player1> src.events +e_safes
trysrc <tag0.player2> src.events -e_duello
trysrc <tag0.player2> src.events +e_safes
trysrc <tag0.player1> src.tag.ocsavas
trysrc <tag0.player2> src.tag.ocsavas
trysrc <tag0.player1> src.update
trysrc <tag0.player2> src.update
more1 0
return 1

on=@pickup_ground
if (<src.account.plevel> < 7)
return 1
endif

[function f_duelloteklif]
obj = <src.tag.duellotas>
if !(<argo.isplayer>)
src.sysmessage @38,,1 Sadece oyuncularla duello yapabilirsiniz.
return 1
elseif (<argo.uid> == <src.uid>)
src.sysmessage @38,,1 Kendinize duello teklifi atamazsynyz.
return 1
elseif (<argo.account.plevel> > 7)
src.sysmessage @38,,1 Yetkililere duello teklifi yapamazsynyz.
return 1
elseif (<argo.distance <src.uid>> > 3)
src.sysmessage @38,,1 <argo.name> adly oyuncunun yakynynda bulunmalysynyz.
return 1
elseif (<argo.distance <obj>> > 10)
src.sysmessage @38,,1 <argo.name> adly oyuncu duello ta?yna yakyn de?il.
return 1
elseif (<obj.more1> == 1)
src.sysmessage @38,,1 ?uanda ba?ka bir teklif bekleniyor.
return 1
elseif (<obj.more1> == 2)
src.sysmessage @38,,1 ?uanda <uid.<obj.tag0.player1>.name> vs. <uid.<obj.tag0.player2>.name> duellosu var.
return 1
elseif !(<argo.bankbalance> >= <src.dtag0.ucret>)
src.sysmessage @38,,1 <argo.name> adly oyuncunun bankasynda bu meblada para bulunmuyor.
return 1
else
obj.more1 1
argo.tag.ucret <src.dtag0.ucret>
argo.tag.poison <src.tag0.poison>
argo.tag.loot <src.tag0.loot>
argo.tag0.duellotas <obj>
argo.tag0.duellorakip <src.uid>
argo.timerf 20,dialogclose d_duello_teklif
argo.sysmessage @0481,,1 Duello teklifi aldynyz. 20 saniye içinde kabul etmelisiniz.
src.tag.duellorakip <argo>
trysrc <argo> sdialog d_duello_teklif
endif

[dialog d_duello_teklif]
0,0
nomove
page 1
button 15 15 30 30 0 2 1

page 2
resizepic 70 120 3600 350 260
resizepic 80 128 3000 330 245
dtext 95 150 07a1 <uid.<src.tag0.duellorakip>.name> adli oyuncu
dtext 95 170 07a1 size duello teklifinde bulunuyor.
dtext 95 190 07a1 Katilmak istiyormusunuz?
dtext 95 215 38 Sartlar;
dtext 95 240 07a1 Ücret: <src.dtag0.ucret>
dtext 95 260 07a1 Loot: <qval (<src.tag0.loot> < 1)?Yasak:Serbest>
dtext 95 280 07a1 Silaha zehir: <qval (<src.tag0.poison> < 1)?Serbest:Yasak>
button 100 320 4005 4006 1 0 1
dtext 140 320 0 Evet
button 250 320 4017 4018 1 0 0
dtext 290 320 0 Hayir


[dialog d_duello_teklif button]
on=0
obj = <src.tag0.duellorakip>
obj.sysmessage @38,,1 <src.name> adly oyuncu duello teklifinizi reddetti.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0

on=1
obj = <src.tag0.duellorakip>
if (<uid.<src.tag0.duellotas>.more1> == 2)
src.sysmessage @38,,1 Suanda <uid.<uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.player1>.name> vs. <uid.<uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.player2>.name> duellosu var.
return 1
endif

if !(<src.bankbalance> >= <src.dtag0.ucret>)
src.sysmessage @38,,1 Bankanyzda bu meblada para bulunmuyor.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizin bankasynda bu meblada para bulunmuyor.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if !(<obj.bankbalance> >= <src.dtag0.ucret>)
obj.sysmessage @38,,1 Bankanyzda bu meblada para bulunmuyor.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizin bankasynda bu meblada para bulunmuyor.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if (<obj.findlayer(25).uid>)
obj.sysmessage @38,,1 Altynyzda binek varken duello yapamazsynyz.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizin altynda binek oldu?u için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if (<src.findlayer(25).uid>)
src.sysmessage @38,,1 Altynyzda binek varken duello yapamazsynyz.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizin altynda binek oldu?u için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

forchars 25
if (<memoryfindtype.memory_ipet>)
if (<memoryfindtype.memory_ipet.link>==<src.uid>)
src.sysmessage @38,,1 Etrafynyzda size ait bir hayvan varken duello yapamazsynyz.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizin yakynynda ona ait bir binek bulundu?u için duello iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endif
endfor

forchars 25
if (<memoryfindtype.memory_ipet>)
if (<memoryfindtype.memory_ipet.link>==<obj.uid>)
obj.sysmessage @38,,1 Etrafynyzda size ait bir hayvan varken duello yapamazsynyz.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizin yakynynda ona ait bir binek bulundu?u için duello iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endif
endfor

if ((<obj.findlayer(25).uid>) && !(<src.findlayer(25).uid>)) || ((<src.findlayer(25).uid>) && !(<obj.findlayer(25).uid>))
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizle e?it ?artlarda de?ilsiniz.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizle e?it ?artlarda degilsiniz.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

for x 0 <src.findlayer(21).rescount>
if (<uid.<src.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).isweapon>) && !(<uid.<src.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1)
src.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak ?artyna uymady?ynyz için duello teklifi iptal edildi.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak ?artyna uymady?y için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endfor

for x 0 <obj.findlayer(21).rescount>
if (<uid.<obj.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).isweapon>) && !(<uid.<obj.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).morez> == 0) && (<obj.tag0.poison> == 1)
obj.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak ?artyna uymady?ynyz için duello teklifi iptal edildi.
src.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak ?artyna uymady?y için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endfor

if ((<src.findlayer(1).isweapon>) && !(<src.findlayer(1).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1))
src.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak ?artyna uymady?ynyz için duello teklifi iptal edildi.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak ?artyna uymady?y için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if ((<src.findlayer(2).isweapon>) && !(<src.findlayer(2).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1))
src.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak ?artyna uymady?ynyz için duello teklifi iptal edildi.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak ?artyna uymady?y için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if ((<obj.findlayer(1).isweapon>) && !(<obj.findlayer(1).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1))
obj.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak ?artyna uymady?ynyz için duello teklifi iptal edildi.
src.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak ?artyna uymady?y için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if ((<obj.findlayer(2).isweapon>) && !(<obj.findlayer(2).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1))
obj.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak ?artyna uymady?ynyz için duello teklifi iptal edildi.
src.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak ?artyna uymady?y için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

//obj.findlayer(1).morez 0
//obj.findlayer(2).morez 0
//src.findlayer(1).morez 0
//src.findlayer(2).morez 0
src.events +e_duello
src.events -e_safes
obj.events +e_duello
obj.events -e_safes
obj.tag.ocsavas 1
src.tag.ocsavas 1
src.findid.i_rune_incognito.timer
obj.findid.i_rune_incognito.timer
serv.allclients sysmessage @58,,1 <obj.name> vs <src.name> duellosu ba?lyyor.
src.consumebank <src.dtag0.ucret>
trysrc <obj> src.consumebank <src.dtag0.ucret>
serv.newnpc c_hakem
new.p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat1>
new.gerisay
new.update
trysrc <obj> src.statlarifulle
statlarifulle
try uid.<src.tag0.duellotas>.tag.player1 <obj>
try uid.<src.tag0.duellotas>.tag.player2 <src.uid>
try uid.<src.tag0.duellotas>.timer 300
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 2
trysrc <obj> p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat3>
trysrc <obj> src.f_menulerikapat
obj.update
src.f_menulerikapat
src.p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat4>
trysrc <obj> src.kafeslee
src.kafeslee
src.update

[function gerisay]
timerf 0,src.say 5
timerf 1,src.say 4
timerf 2,src.say 3
timerf 3,src.say 2
timerf 4,src.say 1
timerf 5,src.say 0
timerf 6,src.say Basla!!
timerf 7,remove

[function kafeslee]
serv.newitem i_fence_iron
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move -1
new.timerf 7,remove
serv.newitem i_fence_iron
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0823
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 0,-1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0823
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 0,1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0822
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 1,1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0821
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move -1,1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0823
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 1,-1
new.timerf 7,remove

[chardef c_hakem]
name #names_humanmale the refree
id c_man
can mt_equip|mt_nonmover

on=@click
message @07a1,,1 Hakem
return 1

On=@Create
str 9500
dex 9500
int 9500
color 0418
speechcolor 0481
food 990
npc 1

itemnewbie i_hair_long
color 044e
itemnewbie i_beard_vandyke
color 044e
itemnewbie i_backpack
itemnewbie i_bankbox
color 0384
timer 900
attr 014
itemnewbie i_blackrock_platemail
itemnewbie i_blackrock_platemail_leggings
itemnewbie i_blackrock_platemail_arms
itemnewbie i_blackrock_platemail_gorget
itemnewbie i_blackrock_platemail_gauntlets

[function statlarifulle]
src.hits <src.str>
src.mana <src.int>
src.stam <src.dex>
src.findid.i_rune_poison.remove
src.findid.i_bleeding.remove
src.findid.i_bleeding2.remove

[dialog d_duello_ayar]
0,0
resizepic 100 100 5120 300 200
resizepic 110 110 9350 280 180
dhtmlgump 190 120 300 20 0 0 <serv.name> Duello Sistemi

button 120 150 210 211 1 0 1
button 120 175 210 211 1 0 2
button 120 200 210 211 1 0 3
button 120 225 210 211 1 0 4
button 120 250 210 211 1 0 5
dhtmlgump 142 150 400 20 0 0 Gerisayym Koordinaty: <tag0.koordinat1>
dhtmlgump 142 175 400 20 0 0 Çyky? Koordinaty: <tag0.koordinat2>
dhtmlgump 142 200 400 20 0 0 1.Player: <tag0.koordinat3>
dhtmlgump 142 225 400 20 0 0 2.Player: <tag0.koordinat4>
dhtmlgump 142 250 400 20 0 0 <qval (<more1> == 3)?Duelloyu kullanyma aç.:Duelloyu kullanyma kapat.>

[dialog d_duello_ayar button]
onbutton 1
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 1
onbutton 2
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 2
onbutton 3
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 3
onbutton 4
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 4
onbutton 5
more1 <qval (<more1> == 3)?0:3>
src.sysmessage @<qval (<more1> == 3)?38,,1 Duello tasini kullanima kapattiniz.:58,,1 Duello tasini kullanima açtiniz.>
say @<qval (<more1> == 3)?38,,1 Duello ta?y kullanyma kapatyldy.:58,,1 Duello ta?y kullanyma açyldy.>

[function koordinat]
try uid.<src.ctag0.duellotasuids>.tag.koordinat<args> <src.targp>
src.sysmessage @07a1,,1 Yeni koordinat ayarlandy : <src.targp>

[dialog d_duello_teklif_ana_menu]
200,200
resizepic 0 0 3600 275 200
resizepic 10 10 3000 255 180
resizepic 25 60 2620 190 35
dtextentry 40 67 600 20 07a1 0 5000
button 220 65 4005 4006 1 0 1
dtext 40 30 0 Duello bahis ücreti:

checkbox 25 120 210 211 0 1
dtext 45 120 0 Loot serbest

checkbox 25 140 210 211 0 2
dtext 45 140 0 Silaha zehir serbest

[dialog d_duello_teklif_ana_menu button]
on=1
if !(<isnum <argtxt[0]>>)
src.sysmessage @38,,1 Sadece rakam girebilirsiniz.
return 1
elseif !(<argtxt[0]> >= 5000)
src.sysmessage @38,,1 Bahis en az 5k olmaly.
return 1
elseif !(<src.bankbalance> >= <argtxt[0]>)
src.sysmessage @38,,1 Bankanyzda bu meblada para bulunmuyor.
return 1
endif
src.targetf f_duelloteklif
src.sysmessage @07a1,,1 Duello yapmak istedi?iniz ki?iyi seçin.
src.tag.duellotas <uid>
src.tag.ucret <argtxt[0]>
src.tag.loot <qval (<argchk[1]> < 1)?0:1>
src.tag.poison <qval (<argchk[2]> < 1)?1:0>

[function lootbankaya]
serv.newitem i_bag
src.new.cont <src.findlayer.29>
local.bag <src.new>
var.lfor 
for <uid.<args>.rescount>
if (<uid.<args>.findcont.<eval <var.lfor>>.attr>&attr_newbie)
var.lfor <eval <var.lfor>> +1
else
try uid.<args>.findcont.<eval <var.lfor>>.cont <uid.<local.bag>>
endif
endfor

[events e_duello]
On=@SpellCast
if ((<argn> == 28) ||(<argn> == 24) || (<argn> == 33) || (<argn> == 35) || (<argn> == 39) || (<argn> == 40) || (<argn> == 44) || (<argn> == 45) || (<argn> == 46) || (<argn> == 47) || (<argn> == 49) || (<argn> == 50) || (<argn> == 55)) || (<argn> == 64) || (<argn> == 63) || (<argn> == 62) || (<argn> == 61)  || (<argn> == 60)  || (<argn> == 59)  || (<argn> == 58) || (<argn> == 57)  || (<argn> == 56) || (<argn> == 54) || (<argn> == 48)) 
src.sysmessage @38,,1 Duello esnasynda bu büyüyü kullanamazsynyz.
return 1
endif

On=@SkillStart
if (<action> == id(skill_stealth)) || (<action> == skill_stealth) || ((<action> == id(skill_snooping)) || (<action> == skill_snooping)) || ((<action> == id(skill_stealing)) || (<action> == skill_stealing)) || ((<action> == id(skill_hiding)) || (<action> == skill_hiding)) 
src.sysmessage @38,,1 Duello esnasynda bu yeteneklerinizi kullanamazsynyz.
return 1
endif

on=@itemdclick
if (<act.baseid>==i_runebook)
src.sysmessage @021 Pvp'de runebook kullanamazsiniz
return 1
endif
if (<act.baseid>==i_deed_animal)
src.sysmessage @021 Duelloda bunu yapamazsin
return 1
endif
if (<act.type>==t_figurine)
return 1
endif
if (<src.tag0.poison> == 1) && ((<act.baseid> == i_potion_PoisonLess) || (<act.baseid> == i_potion_Poison) || (<act.baseid> == i_potion_PoisonGreat) || (<act.baseid> == i_potion_PoisonDeadly))
src.sysmessage @38,,1 Yapmy? oldu?unuz duelloda silaha zehir sürme yasaklanmy?tyr.
return 1
endif


on=@dismount
src.sysmessage @38,,1 Duello esnasynda bine?inizden inemezsiniz.
return 1

on=@death
obj = <tag0.duellorakip>
ref1 = <obj.tag0.duellorakip>
obj.tag.ocsavas
ref1.tag.ocsavas
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.say <obj.name> kazandy.
serv.allclients sysmessage @58,,1 [DUELLO]: <obj.name> ve <ref1.name> arasindaki duelloyu <obj.name> kazandi.
if (<ref1.tag0.loot> == 1)
ref1.findlayer.1.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.2.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.3.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.4.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.5.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.6.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.7.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.8.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.10.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.12.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.13.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.17.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.18.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.19.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.20.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.22.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.23.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.24.cont <ref1.findlayer.21>
trysrc <obj> src.lootbankaya <ref1.findlayer(21).uid>
endif
trysrc <obj> src.cekyazdimduello <eval <obj.dtag0.ucret>*2>
ref1.findid.i_rune_poison.remove
ref1.findid.i_bleeding.remove
ref1.findid.i_bleeding2.remove
ref1.hits <ref1.str>
ref1.mana <ref1.int>
ref1.stam <ref1.dex>
ref1.action -1
obj.findid.i_rune_poison.remove
obj.findid.i_bleeding.remove
obj.findid.i_bleeding2.remove
obj.hits <obj.str>
obj.mana <obj.int>
obj.stam <obj.dex>
obj.action -1
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<obj.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.timer -1
ref1.events -e_duello
ref1.events +e_safes
obj.events -e_duello
obj.events +e_safes
ref1.p <uid.<obj.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
ref1.update
obj.p <uid.<ref1.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
obj.update
return 1

[function cekyazdimduello]
if (<args> < 50000)
src.gold <args>
return 1
else
src.newitem i_check
src.new.more1 <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
endif


[plevel 5]
duelloalani

[function duelloalani]
src.newitem i_duello_stone
src.act.p <src.p>
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 0 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 1 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 2 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 3 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 4 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -1 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -2 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -3 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -4 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -5 -1
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -1
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -2
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -3
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -4
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -5
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -6
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -7
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -8
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -9
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -10
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -11
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 4 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 3 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 2 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 1 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 0 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -1 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -2 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -3 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -4 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -5 -12
src.newitem 0300
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -12
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -11
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -10
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -9
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -8
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -7
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -6
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -5
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -4
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -3
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -2
src.newitem 02fd
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -1

[eof]

 [itemdef i_duello_stone]
id i_grave_stone
name duello tasi

on=@create
attr 010

on=@click
if (<more1> == 2)
message @58,,1 [Süre:<timer>]
message @58,,1 [<uid.<tag.player1>.name> vs. <uid.<tag.player2>.name>]
endif
message @07a1,,1 Duello Ta?y
return 1

on=@dclick
if (<src.account.plevel> >= 7)
sdialog d_duello_ayar
return 1
endif
for x 1 4
if (strmatch('<tag0.koordinat<dlocal.x>>','0'))
src.sysmessage @38,,1 Bu duello ta?y ayarlanmamy? lütfen page atyn.
return 1
endif
endfor

///local.saat=<SERV.RTIME.FORMAT %H>
///local.dakika=<SERV.RTIME.FORMAT %M>
///if !((<local.saat> == 13) || (<local.saat> == 19))
///src.sysmessage @38,,1 Duello sistemi 13:00-14:00 ve 19:00-20:00 saatlerinde çaly?maktadyr.
///return 1
///endif

if (<distance> > 3)
src.sysmessage @38,,1 Ta?a yeterince yakyn de?ilsiniz.
return 1
elseif (<more1> == 1)
src.sysmessage @38,,1 ?uanda duello teklifi bekleniyor.
return 1
elseif (<more1> == 2)
src.sysmessage @07a1,,1 ?uanda <uid.<tag.player1>.name> ve <uid.<tag.player2>.name> duellosu yapyyor.
return 1
elseif (<more1> == 3)
src.sysmessage @38,,1 Duello ta?y kullanyma kapatylmy?tyr.
return 1
else
sdialog d_duello_teklif_ana_menu
endif
return 1

on=@timer
say Berabere
serv.allclients sysmessage @58,,1 [DUELLO]: <uid.<tag0.player1>.name> ile <uid.<tag0.player2>.name> arasindaki duello berabere bitti.
trysrc <tag0.player1> src.p <tag0.koordinat2>
trysrc <tag0.player2> src.p <tag0.koordinat2>
trysrc <tag0.player1> src.statlarifulle
trysrc <tag0.player2> src.statlarifulle
trysrc <tag0.player1> src.events -e_duello
trysrc <tag0.player1> src.events +e_safes
trysrc <tag0.player2> src.events -e_duello
trysrc <tag0.player2> src.events +e_safes
trysrc <tag0.player1> src.tag.ocsavas
trysrc <tag0.player2> src.tag.ocsavas
trysrc <tag0.player1> src.update
trysrc <tag0.player2> src.update
more1 0
return 1

on=@pickup_ground
if (<src.account.plevel> < 7)
return 1
endif

[function f_duelloteklif]
obj = <src.tag.duellotas>
if !(<argo.isplayer>)
src.sysmessage @38,,1 Sadece oyuncularla duello yapabilirsiniz.
return 1
elseif (<argo.uid> == <src.uid>)
src.sysmessage @38,,1 Kendinize duello teklifi atamazsynyz.
return 1
elseif (<argo.account.plevel> > 7)
src.sysmessage @38,,1 Yetkililere duello teklifi yapamazsynyz.
return 1
elseif (<argo.distance <src.uid>> > 3)
src.sysmessage @38,,1 <argo.name> adly oyuncunun yakynynda bulunmalysynyz.
return 1
elseif (<argo.distance <obj>> > 10)
src.sysmessage @38,,1 <argo.name> adly oyuncu duello ta?yna yakyn de?il.
return 1
elseif (<obj.more1> == 1)
src.sysmessage @38,,1 ?uanda ba?ka bir teklif bekleniyor.
return 1
elseif (<obj.more1> == 2)
src.sysmessage @38,,1 ?uanda <uid.<obj.tag0.player1>.name> vs. <uid.<obj.tag0.player2>.name> duellosu var.
return 1
elseif !(<argo.bankbalance> >= <src.dtag0.ucret>)
src.sysmessage @38,,1 <argo.name> adly oyuncunun bankasynda bu meblada para bulunmuyor.
return 1
else
obj.more1 1
argo.tag.ucret <src.dtag0.ucret>
argo.tag.poison <src.tag0.poison>
argo.tag.loot <src.tag0.loot>
argo.tag0.duellotas <obj>
argo.tag0.duellorakip <src.uid>
argo.timerf 20,dialogclose d_duello_teklif
argo.sysmessage @0481,,1 Duello teklifi aldynyz. 20 saniye içinde kabul etmelisiniz.
src.tag.duellorakip <argo>
trysrc <argo> sdialog d_duello_teklif
endif

[dialog d_duello_teklif]
0,0
nomove
page 1
button 15 15 30 30 0 2 1

page 2
resizepic 70 120 3600 350 260
resizepic 80 128 3000 330 245
dtext 95 150 07a1 <uid.<src.tag0.duellorakip>.name> adli oyuncu
dtext 95 170 07a1 size duello teklifinde bulunuyor.
dtext 95 190 07a1 Katilmak istiyormusunuz?
dtext 95 215 38 Sartlar;
dtext 95 240 07a1 Ücret: <src.dtag0.ucret>
dtext 95 260 07a1 Loot: <qval (<src.tag0.loot> < 1)?Yasak:Serbest>
dtext 95 280 07a1 Silaha zehir: <qval (<src.tag0.poison> < 1)?Serbest:Yasak>
button 100 320 4005 4006 1 0 1
dtext 140 320 0 Evet
button 250 320 4017 4018 1 0 0
dtext 290 320 0 Hayir


[dialog d_duello_teklif button]
on=0
obj = <src.tag0.duellorakip>
obj.sysmessage @38,,1 <src.name> adly oyuncu duello teklifinizi reddetti.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0

on=1
obj = <src.tag0.duellorakip>
if (<uid.<src.tag0.duellotas>.more1> == 2)
src.sysmessage @38,,1 Suanda <uid.<uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.player1>.name> vs. <uid.<uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.player2>.name> duellosu var.
return 1
endif

if !(<src.bankbalance> >= <src.dtag0.ucret>)
src.sysmessage @38,,1 Bankanyzda bu meblada para bulunmuyor.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizin bankasynda bu meblada para bulunmuyor.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if !(<obj.bankbalance> >= <src.dtag0.ucret>)
obj.sysmessage @38,,1 Bankanyzda bu meblada para bulunmuyor.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizin bankasynda bu meblada para bulunmuyor.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if (<obj.findlayer(25).uid>)
obj.sysmessage @38,,1 Altynyzda binek varken duello yapamazsynyz.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizin altynda binek oldu?u için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if (<src.findlayer(25).uid>)
src.sysmessage @38,,1 Altynyzda binek varken duello yapamazsynyz.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizin altynda binek oldu?u için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

forchars 25
if (<memoryfindtype.memory_ipet>)
if (<memoryfindtype.memory_ipet.link>==<src.uid>)
src.sysmessage @38,,1 Etrafynyzda size ait bir hayvan varken duello yapamazsynyz.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizin yakynynda ona ait bir binek bulundu?u için duello iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endif
endfor

forchars 25
if (<memoryfindtype.memory_ipet>)
if (<memoryfindtype.memory_ipet.link>==<obj.uid>)
obj.sysmessage @38,,1 Etrafynyzda size ait bir hayvan varken duello yapamazsynyz.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizin yakynynda ona ait bir binek bulundu?u için duello iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endif
endfor

if ((<obj.findlayer(25).uid>) && !(<src.findlayer(25).uid>)) || ((<src.findlayer(25).uid>) && !(<obj.findlayer(25).uid>))
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizle e?it ?artlarda de?ilsiniz.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizle e?it ?artlarda degilsiniz.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

for x 0 <src.findlayer(21).rescount>
if (<uid.<src.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).isweapon>) && !(<uid.<src.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1)
src.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak ?artyna uymady?ynyz için duello teklifi iptal edildi.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak ?artyna uymady?y için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endfor

for x 0 <obj.findlayer(21).rescount>
if (<uid.<obj.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).isweapon>) && !(<uid.<obj.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).morez> == 0) && (<obj.tag0.poison> == 1)
obj.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak ?artyna uymady?ynyz için duello teklifi iptal edildi.
src.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak ?artyna uymady?y için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endfor

if ((<src.findlayer(1).isweapon>) && !(<src.findlayer(1).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1))
src.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak ?artyna uymady?ynyz için duello teklifi iptal edildi.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak ?artyna uymady?y için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if ((<src.findlayer(2).isweapon>) && !(<src.findlayer(2).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1))
src.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak ?artyna uymady?ynyz için duello teklifi iptal edildi.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak ?artyna uymady?y için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if ((<obj.findlayer(1).isweapon>) && !(<obj.findlayer(1).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1))
obj.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak ?artyna uymady?ynyz için duello teklifi iptal edildi.
src.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak ?artyna uymady?y için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if ((<obj.findlayer(2).isweapon>) && !(<obj.findlayer(2).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1))
obj.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak ?artyna uymady?ynyz için duello teklifi iptal edildi.
src.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak ?artyna uymady?y için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

//obj.findlayer(1).morez 0
//obj.findlayer(2).morez 0
//src.findlayer(1).morez 0
//src.findlayer(2).morez 0
src.events +e_duello
src.events -e_safes
obj.events +e_duello
obj.events -e_safes
obj.tag.ocsavas 1
src.tag.ocsavas 1
src.findid.i_rune_incognito.timer
obj.findid.i_rune_incognito.timer
serv.allclients sysmessage @58,,1 <obj.name> vs <src.name> duellosu ba?lyyor.
src.consumebank <src.dtag0.ucret>
trysrc <obj> src.consumebank <src.dtag0.ucret>
serv.newnpc c_hakem
new.p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat1>
new.gerisay
new.update
trysrc <obj> src.statlarifulle
statlarifulle
try uid.<src.tag0.duellotas>.tag.player1 <obj>
try uid.<src.tag0.duellotas>.tag.player2 <src.uid>
try uid.<src.tag0.duellotas>.timer 300
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 2
trysrc <obj> p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat3>
trysrc <obj> src.f_menulerikapat
obj.update
src.f_menulerikapat
src.p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat4>
trysrc <obj> src.kafeslee
src.kafeslee
src.update

[function gerisay]
timerf 0,src.say 5
timerf 1,src.say 4
timerf 2,src.say 3
timerf 3,src.say 2
timerf 4,src.say 1
timerf 5,src.say 0
timerf 6,src.say Basla!!
timerf 7,remove

[function kafeslee]
serv.newitem i_fence_iron
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move -1
new.timerf 7,remove
serv.newitem i_fence_iron
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0823
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 0,-1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0823
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 0,1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0822
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 1,1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0821
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move -1,1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0823
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 1,-1
new.timerf 7,remove

[chardef c_hakem]
name #names_humanmale the refree
id c_man
can mt_equip|mt_nonmover

on=@click
message @07a1,,1 Hakem
return 1

On=@Create
str 9500
dex 9500
int 9500
color 0418
speechcolor 0481
food 990
npc 1

itemnewbie i_hair_long
color 044e
itemnewbie i_beard_vandyke
color 044e
itemnewbie i_backpack
itemnewbie i_bankbox
color 0384
timer 900
attr 014
itemnewbie i_blackrock_platemail
itemnewbie i_blackrock_platemail_leggings
itemnewbie i_blackrock_platemail_arms
itemnewbie i_blackrock_platemail_gorget
itemnewbie i_blackrock_platemail_gauntlets

[function statlarifulle]
src.hits <src.str>
src.mana <src.int>
src.stam <src.dex>
src.findid.i_rune_poison.remove
src.findid.i_bleeding.remove
src.findid.i_bleeding2.remove

[dialog d_duello_ayar]
0,0
resizepic 100 100 5120 300 200
resizepic 110 110 9350 280 180
dhtmlgump 190 120 300 20 0 0 <serv.name> Duello Sistemi

button 120 150 210 211 1 0 1
button 120 175 210 211 1 0 2
button 120 200 210 211 1 0 3
button 120 225 210 211 1 0 4
button 120 250 210 211 1 0 5
dhtmlgump 142 150 400 20 0 0 Gerisayym Koordinaty: <tag0.koordinat1>
dhtmlgump 142 175 400 20 0 0 Çyky? Koordinaty: <tag0.koordinat2>
dhtmlgump 142 200 400 20 0 0 1.Player: <tag0.koordinat3>
dhtmlgump 142 225 400 20 0 0 2.Player: <tag0.koordinat4>
dhtmlgump 142 250 400 20 0 0 <qval (<more1> == 3)?Duelloyu kullanyma aç.:Duelloyu kullanyma kapat.>

[dialog d_duello_ayar button]
onbutton 1
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 1
onbutton 2
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 2
onbutton 3
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 3
onbutton 4
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 4
onbutton 5
more1 <qval (<more1> == 3)?0:3>
src.sysmessage @<qval (<more1> == 3)?38,,1 Duello tasini kullanima kapattiniz.:58,,1 Duello tasini kullanima açtiniz.>
say @<qval (<more1> == 3)?38,,1 Duello ta?y kullanyma kapatyldy.:58,,1 Duello ta?y kullanyma açyldy.>

[function koordinat]
try uid.<src.ctag0.duellotasuids>.tag.koordinat<args> <src.targp>
src.sysmessage @07a1,,1 Yeni koordinat ayarlandy : <src.targp>

[dialog d_duello_teklif_ana_menu]
200,200
resizepic 0 0 3600 275 200
resizepic 10 10 3000 255 180
resizepic 25 60 2620 190 35
dtextentry 40 67 600 20 07a1 0 5000
button 220 65 4005 4006 1 0 1
dtext 40 30 0 Duello bahis ücreti:

checkbox 25 120 210 211 0 1
dtext 45 120 0 Loot serbest

checkbox 25 140 210 211 0 2
dtext 45 140 0 Silaha zehir serbest

[dialog d_duello_teklif_ana_menu button]
on=1
if !(<isnum <argtxt[0]>>)
src.sysmessage @38,,1 Sadece rakam girebilirsiniz.
return 1
elseif !(<argtxt[0]> >= 5000)
src.sysmessage @38,,1 Bahis en az 5k olmaly.
return 1
elseif !(<src.bankbalance> >= <argtxt[0]>)
src.sysmessage @38,,1 Bankanyzda bu meblada para bulunmuyor.
return 1
endif
src.targetf f_duelloteklif
src.sysmessage @07a1,,1 Duello yapmak istedi?iniz ki?iyi seçin.
src.tag.duellotas <uid>
src.tag.ucret <argtxt[0]>
src.tag.loot <qval (<argchk[1]> < 1)?0:1>
src.tag.poison <qval (<argchk[2]> < 1)?1:0>

[function lootbankaya]
serv.newitem i_bag
src.new.cont <src.findlayer.29>
local.bag <src.new>
var.lfor 
for <uid.<args>.rescount>
if (<uid.<args>.findcont.<eval <var.lfor>>.attr>&attr_newbie)
var.lfor <eval <var.lfor>> +1
else
try uid.<args>.findcont.<eval <var.lfor>>.cont <uid.<local.bag>>
endif
endfor

[events e_duello]
On=@SpellCast
if ((<argn> == 28) ||(<argn> == 24) || (<argn> == 33) || (<argn> == 35) || (<argn> == 39) || (<argn> == 40) || (<argn> == 44) || (<argn> == 45) || (<argn> == 46) || (<argn> == 47) || (<argn> == 49) || (<argn> == 50) || (<argn> == 55)) || (<argn> == 64) || (<argn> == 63) || (<argn> == 62) || (<argn> == 61)  || (<argn> == 60)  || (<argn> == 59)  || (<argn> == 58) || (<argn> == 57)  || (<argn> == 56) || (<argn> == 54) || (<argn> == 48)) 
src.sysmessage @38,,1 Duello esnasynda bu büyüyü kullanamazsynyz.
return 1
endif

On=@SkillStart
if (<action> == id(skill_stealth)) || (<action> == skill_stealth) || ((<action> == id(skill_snooping)) || (<action> == skill_snooping)) || ((<action> == id(skill_stealing)) || (<action> == skill_stealing)) || ((<action> == id(skill_hiding)) || (<action> == skill_hiding)) 
src.sysmessage @38,,1 Duello esnasynda bu yeteneklerinizi kullanamazsynyz.
return 1
endif

on=@itemdclick
if (<act.baseid>==i_runebook)
src.sysmessage @021 Pvp'de runebook kullanamazsiniz
return 1
endif
if (<act.baseid>==i_deed_animal)
src.sysmessage @021 Duelloda bunu yapamazsin
return 1
endif
if (<act.type>==t_figurine)
return 1
endif
if (<src.tag0.poison> == 1) && ((<act.baseid> == i_potion_PoisonLess) || (<act.baseid> == i_potion_Poison) || (<act.baseid> == i_potion_PoisonGreat) || (<act.baseid> == i_potion_PoisonDeadly))
src.sysmessage @38,,1 Yapmy? oldu?unuz duelloda silaha zehir sürme yasaklanmy?tyr.
return 1
endif


on=@dismount
src.sysmessage @38,,1 Duello esnasynda bine?inizden inemezsiniz.
return 1

on=@death
obj = <tag0.duellorakip>
ref1 = <obj.tag0.duellorakip>
obj.tag.ocsavas
ref1.tag.ocsavas
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.say <obj.name> kazandy.
serv.allclients sysmessage @58,,1 [DUELLO]: <obj.name> ve <ref1.name> arasindaki duelloyu <obj.name> kazandi.
if (<ref1.tag0.loot> == 1)
ref1.findlayer.1.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.2.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.3.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.4.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.5.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.6.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.7.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.8.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.10.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.12.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.13.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.17.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.18.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.19.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.20.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.22.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.23.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.24.cont <ref1.findlayer.21>
trysrc <obj> src.lootbankaya <ref1.findlayer(21).uid>
endif
trysrc <obj> src.cekyazdimduello <eval <obj.dtag0.ucret>*2>
trysrc <obj> yazbakalim <src.dtag0.ucret>
obj.yazbakalim <src.dtag0.ucret>

ref1.findid.i_rune_poison.remove
ref1.findid.i_bleeding.remove
ref1.findid.i_bleeding2.remove
ref1.hits <ref1.str>
ref1.mana <ref1.int>
ref1.stam <ref1.dex>
ref1.action -1
obj.findid.i_rune_poison.remove
obj.findid.i_bleeding.remove
obj.findid.i_bleeding2.remove
obj.hits <obj.str>
obj.mana <obj.int>
obj.stam <obj.dex>
obj.action -1
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<obj.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.timer -1
ref1.events -e_duello
ref1.events +e_safes
obj.events -e_duello
obj.events +e_safes
ref1.p <uid.<obj.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
ref1.update
obj.p <uid.<ref1.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
obj.update
return 1

[FUNCTION yazbakalim]
act=<SRC.FINDLAYER(layer_bankbox).uid>
act.layer=layer_pack
act.type=t_container
act.equip
src.consume <args> i_gold
act.layer=layer_bankbox
act.type=t_eq_bank_box
act.equip[function cekyazdimduello]
if (<args> < 50000)
src.newitem i_gold
src.new.amount <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
else
src.newitem i_check
src.new.more1 <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
endif


[plevel 5]
duelloalani

[function duelloalani]
src.newitem i_duello_stone
src.act.p <src.p>
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 0 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 1 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 2 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 3 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 4 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -1 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -2 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -3 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -4 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -5 -1
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -1
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -2
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -3
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -4
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -5
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -6
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -7
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -8
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -9
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -10
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -11
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 4 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 3 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 2 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 1 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 0 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -1 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -2 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -3 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -4 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -5 -12
src.newitem 0300
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -12
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -11
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -10
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -9
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -8
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -7
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -6
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -5
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -4
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -3
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -2
src.newitem 02fd
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -1

[eof]

 Aldigim Hata 

21:59:ERROR:(duello.scp,565)Undefined symbol ''
21:59:ERROR:(duello.scp,523)Undefined keyword 'yazbakalim'
21:59:ERROR:(duello.scp,523)Can't trysrc yazbakalim 5000 object Luzia (04275) with src SLencer (047ab)
21:59:ERROR:(duello.scp,524)Undefined keyword 'yazbakalim'
21:59:ERROR:(duello.scp,524)Undefined keyword 'yazbakalim'
21:59:ERROR:(duello.scp,543)Undefined symbol 'e_safes'
21:59:ERROR:(duello.scp,545)Undefined symbol 'e_safes'

Aldigim Hata 

 

trysrc <obj> yazbakalim <src.dtag0.ucret>
obj.yazbakalim <src.dtag0.ucret>
ref1.findid.i_rune_poison.remove
ref1.findid.i_bleeding.remove
ref1.findid.i_bleeding2.remove
ref1.hits <ref1.str>
ref1.mana <ref1.int>
ref1.stam <ref1.dex>
ref1.action -1
obj.findid.i_rune_poison.remove
obj.findid.i_bleeding.remove
obj.findid.i_bleeding2.remove
obj.hits <obj.str>
obj.mana <obj.int>
obj.stam <obj.dex>
obj.action -1
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<obj.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.timer -1
ref1.events -e_duello
ref1.events +e_safes
obj.events -e_duello
obj.events +e_safes
ref1.p <uid.<obj.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
ref1.update
obj.p <uid.<ref1.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
obj.update
return 1

FUNCTION yazbakalim]
act=<SRC.FINDLAYER(layer_bankbox).uid>
act.layer=layer_pack
act.type=t_container
act.equip
src.consume <args> i_gold
act.layer=layer_bankbox
act.type=t_eq_bank_box
act.equip

 

[function cekyazdimduello]
if (<args> < 50000)
src.newitem i_gold
src.new.amount <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
else
src.newitem i_check
src.new.more1 <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
endif

yaptigim işlerm dogrumu ?


 FUNCTION yazbakalim] kısmında kapamayı unutmussun

 

 

ayrıca cekyazdimduello functionunu bununla değiştir..

 

[function cekyazdimduello]
if (<args> < 50000)
src.newitem i_gold
src.new.amount <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
else
src.newitem i_check
src.new.more1 <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
endifevet dediklerini yaptım oldu ama parayı duello oncesi cektirmek istiyorum banker check yazarak icerde bug yapa bilirler 


Bu konu paris16 tarafından düzenlendi(2017-09-04 01:17, 1 yıl önce)

bug olmaz merak etme.

 

Check komutunu "bankercheck" olarak kullanıyosan sphere_speech içine gir oradan on=* bul duelloyu sorgulat bankercheck komutunu kullanmasını engelle yada komutu kullanırken duelloda olup olmadığı sorgulat gerisi sana kalmıs.Bu konu v33jack tarafından düzenlendi(2017-09-04 01:10, 1 yıl önce)

Tsklr dediklerinizi yaptım saolun yardımınız icin bu check olayını dullo da olumpus zamanında ben yapmıstım bir gece 50m para kasmistik :) ahh o günler tekrar tskr ederim yardımların icin. Hayırlı sabahlar.Dahili .gold fonksiyonu varken item şeklinde vermek çok lüzumsuz.

.gold += adet

.gold -= adet

şeklinde kullanabilirsiniz.

02-03-2007, Vjaka
- Fixed: red NPCs spawning in cities from spawns at the edges of the town.
- Modified: now clients which spawns too many exceptions are disconnected.
- Added: GOLD property for character. It counts all gold coins on character 
 and return them. Or, if used with argument, sets a new amount of gold, adding 
 gold coins to reach the new sum. The most common usage would be similar to 
 GOLD += 5000 and so on.

İlla böyle yapacaksan 50000 yerine 65535 de diyebilirsin. Bir item'ın alabileceği maksimum stack sayısı 65535.

 Aynı sorun bende de oldu daha sonra kendi kendine geçti.

 

 

 

 

 

 

 

ankara temizlik şirketleriÜye Ol veya Giriş Yap

Bu forum başlığına mesaj atmak istiyorsanız hemen üye olun veya giriş yapın.