Ya Beyler Çıldırcam artık sorun nerde burda bi yardım edin hah bu da scp m terden, sinir stres ten geberecem.

Sorun şu : .ja menu ye giriyorum Orda bir sucdan jaile atıcam. basıom <name> Jaillenmiştir. Diyo ama gondermio deli olcam vede event vermiyo. bi bakarmsıınız hatalara.

[function hapis]
src.smg .ja kullanin

[plevel 7]
jaildencik
hapiscikar

[function hapiscikar]
src.xevents -e_jaevent
[plevel 6]
siciltemizle

[plevel 5]
ja af
sicilbak

[plevel 2]
hapis
ja
ja menu 

[Plevel 1]
sicilim

[itemdef i_jail_af]
name=
id=i_staff_black

[email protected]
color=0455
attr=04

[email protected]
src.sysmessage @1953,1,1,1 Kimi Affetmek istiyon b4b <src.name>
target
return 1
else
return 1

[email protected]_char
//src.targ.events -e_jaevent
src.targ.findid.i_jailcik.remove
src.targ.sysmessage @1953,1,1,1 <act.name> Tarafindan Affedildiniz.. Sucunuzu Tekrar etmemeniz dilegi ile..

[function ja]
if (strmatch(<args>,menu))
var.rm 045e
src.sysmessage @1953,1,1,1 Unutmayin Jail Son Cozumdur.
dialog d_jail

elseif (strmatch(<args>,kufur))
newitem i_jailtargetla
act.tag.suc kufur
act.equip

elseif (strmatch(<args>,abuse))
newitem i_jailtargetla
act.tag.suc bug abuse
act.equip

elseif (strmatch(<args>,flood))
newitem i_jailtargetla
act.tag.suc flood
act.equip

elseif (strmatch(<args>,page))
newitem i_jailtargetla
act.tag.suc hatali page
act.equip

elseif (strmatch(<args>,alan))
newitem i_jailtargetla
act.tag.suc alt f4
act.equip

elseif (strmatch(<args>,macro))
newitem i_jailtargetla
act.tag.suc macro
act.equip

elseif (strmatch(<args>,speed))
newitem i_jailtargetla
act.tag.suc speed
act.equip


elseif (strmatch(<args>,sicil))
newitem i_jailtargetla
act.tag.suc sicil
act.equip


elseif (strmatch(<args>,af))
if (0<account.plevel> < 2)
var.rm 0542
rm * buna yetkiniz yok.
else
newitem i_jailtargetla
act.tag.suc af
act.equip
endif

elseif (strmatch(<args>,st))
if (0<account.plevel> < 2)
var.rm 0542
rm * buna yetkiniz yok.
else
newitem i_jailtargetla
act.tag.suc sicil temizle
act.equip
endif

elseif (strmatch(<args>,yardim))
var.rm 0545
var.rm 0442
src.sysmessage @1953,1,1,1 Komutlar .sicilim, .ja menu, .ja af, .sicilbak, .siciltemizle
else
var.rm 0542
src.sysmessage @1953,1,1,1 Gecersiz Komut Yardim Icin .ja yardim Yaziniz.
endif 


[function sicilim]
dialog d_sicil

[dialog d_jail]
155,60 
page 0
resizepic 100 140 3500 300 300
text 170 160 955 0
text 175 180 955 1
text 140 210 955 2
text 140 240 955 3
text 140 270 955 4
text 140 300 955 5
text 140 330 955 6
text 140 360 955 7
text 140 390 955 8


button 120 214 1209 1210 1 0 1 
button 120 243 1209 1210 1 0 2 
button 120 273 1209 1210 1 0 3 
button 120 303 1209 1210 1 0 4
button 120 333 1209 1210 1 0 5
button 120 363 1209 1210 1 0 6 
button 120 393 1209 1210 1 0 7 

[dialog d_jail text] 
<serv.servname> Jail Sistemi
Jail Cezalari
Flood'dan cezalandir (0.5)
Hatali Page'den cezalandir (1)
Hakaret'ten cezalandir (2)
Injection/Teot(96)
Alan Ihlali'nden cezalandir. (8)
Bug Abuse'dan cezalandir. (36)
Speed'den Cezalandir.(48)

[dialog d_jail button] 

onbutton=1
src.newitem=i_jailtargetla
src.act.tag.suc flood
src.act.target
src.sysmessage @1953,1,1,1 'Flood' Sucundan Kim Hapise Yollansin?
return 1

onbutton=2
src.newitem=i_jailtargetla
src.act.tag.suc hatali page
src.act.target
src.sysmessage @1953,1,1,1 'Hatali Page' Sucundan Kim Hapise Yollansin?
return 1

onbutton=3 
src.newitem=i_jailtargetla
src.act.tag.suc kufur
src.act.target
src.sysmessage @1953,1,1,1 'Hakaret' Sucundan Kim Hapise Yollansin?
return 1

onbutton=4
src.newitem=i_jailtargetla
src.act.tag.suc macro
src.act.target
src.sysmessage @1953,1,1,1 'Hile' Sucundan Kim Hapise Yollansin?
return 1

onbutton=5
src.newitem=i_jailtargetla
src.act.tag.suc alt f4
src.act.target 
src.sysmessage @1953,1,1,1 'Alan Ihlali' Sucundan Kim Hapise Yollansin?
return 1

onbutton=6
src.newitem=i_jailtargetla
src.act.target 
src.act.tag.suc bug abuse
src.sysmessage @1953,1,1,1 'Bug Abuse' Sucundan Kim Hapise Yollansin?
return 1

onbutton=7
src.newitem=i_jailtargetla
src.act.target 
src.sysmessage @1953,1,1,1 'Speed' Sucundan Kim Hapise Yollansin?
src.act.tag.suc speed
return 1 

[dialog d_sicil]
250,50
page 0
resizepic 100 140 3500 200 240
//resizepic 110 150 3000 140 220 
text 125 160 455 0
text 130 180 450 1
text 125 220 955 2
text 125 240 955 3
text 125 260 955 4
text 125 280 955 5
text 125 300 955 6
text 125 320 955 7
text 125 340 955 8

[dialog d_sicil text] 
<serv.servname> Sicil Menusu
Suclar & Siciliniz
Flood: <eval(<tag.jailflood>>
Hatali Page: <eval(<tag.jailhatalipage>>
Bug Abuse: <eval(<tag.jailbugabuse>>
Alan Ihlali: <eval(<tag.jailalanihlali>>
Hakaret: <eval(<tag.jailhakaret>>
Hile Prog.: <eval(<tag.jailmacro>>
Speed: <eval(<tag.jailspeed>>

[dialog d_sicil button]

[itemdef i_jailcik]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jailcik

[email protected]
timer=0

[email protected]
cont.tag.jaillenmis=0
cont.sysmessage @1953,1,1,1 Cezaniz Sona Ermistir...
cont.go 5286,1184
src.findid.i_jailcikis.remove
src.events -e_jaevent
src.events -e_jail
return 1

[ITEMDEF i_jailcikis]
ID=i_book_open
NAME=Jail Cikis Evraklarii
TYPE=t_script

[email protected]
	ATTR=attr_move_never|attr_static
	COLOR=0532

[email protected]
src.jaildencik
return 1
[email protected]_Pack
return 1

[itemdef i_jailtargetla]
id i_memory
type t_eq_script
name jail hakaret

[email protected]
if (strmatch('<tag.suc>','sicil'))
Target @1953,1,1,1 Kimin Siciline Bakacaksiniz ?
timer 20
return 1
endif

if (strmatch('<tag.suc>','sicil temizle'))
Target @1953,1,1,1 Kimin Sicili Temizlenecek ?
timer 20
return 1
endif

if (strmatch('<tag.suc>','af'))
Target @1953,1,1,1 Kimi affedeceksiniz ?
timer 20
return 1
endif

target '<tag.suc>' sucundan kimi jailliyeyim abi?
timer 20


[email protected]_char 
if (strmatch('<tag.suc>','sicil'))
src.targ.dialog d_sicil
return 1
endif
if (strmatch('<tag.suc>','sicil temizle'))
src.targ.tag.jailflood=0
src.targ.tag.jailhatalipage=0
src.targ.tag.jailbugabuse=0
src.targ.tag.jailalanihlali=0
src.targ.tag.jailhakaret=0
src.targ.tag.jailmacro=0
src.targ.tag.jailspeed=0
return 1
endif

if (strmatch('<tag.suc>','af'))
src.targ.findid.i_jailcik.timer=1
src.targ.sysmessage @1953,1,1,1 Cezaniz <src.name> Tarafindan Affedilmistir.
src.targ.consume 100 i_jailcikis
return 1
endif

src.events +e_jaevent
src.sysmessage @1953,1,1,1 <src.targ.name> jaillenmi$tir.
src.var.jailsys 1
src.var.rm 045e
src.var.jailsys 0
src.jailme <tag.suc>
src.events +e_jaevent
remove 
return 1

[email protected]
attr attr_decay
remove 

[function jailme]
if (<findid.i_jailcik>)
return 1
endif
newitem i_jailcik
if (strmatch('<args>','kufur')
	if (0<tag.jailhakaret>)
	tag.jailhakaret=(<eval <tag.jailhakaret>> + 1)
	act.timer=21600*<eval(<tag.jailhakaret>>
	else
	act.timer=7200
	tag.jailhakaret=1
	endif
go jail7
stone 0
tag.jail 1
endif

if (strmatch('<args>','hatali page')
	if (0<src.targ.tag.jailhatalipage>)
	tag.jailhatalipage=(<eval <src.targ.tag.jailhatalipage>> + 1)
	act.timer=3600*<eval(<src.targ.tag.jailhatalipage>>
else
	tag.jailhatalipage=1
	act.timer=3600
	endif
go jail2
tag.jail 2
stone 0
endif

if (strmatch('<args>','alt f4')
	if (0<src.targ.tag.jailalanihlali>)
	tag.jailalanihlali=(<eval <src.targ.tag.jailalanihlali>> + 1)
	act.timer=28800*<eval(<src.targ.tag.jailalanihlali>>
else
	tag.jailalanihlali=1
	act.timer=28800
	endif
go jail1
tag.jail 3
stone 0
endif

if (strmatch('<args>','bug abuse')
	if (0<src.targ.tag.jailbugabuse>)
	tag.jailbugabuse=(<eval <src.targ.tag.jailbugabuse>> + 1)
	act.timer=129600*<eval(<src.targ.tag.jailbugabuse>>
else
	tag.jailbugabuse=1
	act.timer=129600
	endif
go jail8
tag.jail 4
stone 0
endifif (strmatch('<args>','flood')
	if (0<src.targ.tag.jailflood>)
	tag.jailflood=(<eval <src.targ.tag.jailflood>> + 1)
	act.timer=1800*<eval(<src.targ.tag.jailflood>>
else
	tag.jailflood=1
	act.timer=1800
	endif
go jail3
tag.jail 5
stone 0
endif

if (strmatch('<args>','speed')
	if (0<src.targ.tag.jailspeed>)
	tag.jailspeed=(<eval <src.targ.tag.jailspeed>> + 1)
	act.timer=172800*<eval(<src.targ.tag.jailspeed>>
else
	tag.jailspeed=1
	act.timer=172800
	endif
go jail4
tag.jail 7
stone 0
endif

if (strmatch('<args>','macro')
	if (0<src.targ.tag.jailmacro>)
	tag.jailmacro=(<eval <src.targ.tag.jailmacro>> + 1)
	act.timer=345600*<eval(<src.targ.tag.jailmacro>>
else
	tag.jailmacro=1
	act.timer=345600
	endif
go jail6
tag.jail 6
stone 0
endif

act.tag.suc <args>
act.equip
act.cont <uid>
tag.jaillenmis=1
src.events +e_jaevent
consume 100 i_jailcikis

[events e_jaevent]
[email protected]
if (<findid.i_jailcikis>)
message @1953 [Cezasi Sona Ermis]
message <name>
return 1
endif

findid.i_jailcik.morex (<findid.i_jailcik.timer> / 60)
findid.i_jailcik.morey (<findid.i_jailcik.morex> / 60)

if (<tag.jail> == 1)
message @1953 [<eval(<tag.jailhakaret>>, Hakaret]

elseif (<tag.jail> == 2)
message @1953 [<eval(<tag.jailhatalipage>>, Hatali Page]

elseif (<tag.jail> == 3)
message @1953 [<eval(<tag.jailalanihlali>>, Alan Ihlali]

elseif (<tag.jail> == 4)
message @1953 [<eval(<tag.jailbugabuse>>, Hata Somurme]

elseif (<tag.jail> == 5)
message @1953 [<eval(<tag.jailflood>>, Yazi Tekrari]

elseif (<tag.jail> == 6)
message @1953 [<eval(<tag.jailmacro>>, Hile Programi]

elseif (<tag.jail> == 7)
message @1953 [<eval(<tag.jailspeed>>, Speed Hack]
endifif (<findid.i_jailcik.timer> < 61)
message @1953 [Kalan sure: 1 Dakika]

elseif !(<findid.i_jailcik.morey>)
message @1953 [Kalan sure: <findid.i_jailcik.morex> Dakika]

else
message @1953 [Kalan sure: <findid.i_jailcik.morey> Saat]
endif

[email protected]
if (<src.isgm>)
return 0
else
if !(<src.findid.i_allahtaseder>)
src.newitem i_allahtaseder
src.act.equip
endif
return 1
endif


[email protected]
if !(<isgm>)
src.action=-1
return 1
endif[itemdef i_allahtaseder]
name=Tas Edenzziiii
id=i_memory
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

[email protected]
if !(<cont.isgm>)
timer 3
cont.flags <cont.flags>|04
cont.sayua 070d,0,0,0 * 1 Dakika Boyunca Stone Kalicak *
else
morex 1
timer 1
endif

[email protected]
cont.stone 0
	
[email protected]
if !(<morex>)
morex 1
cont.flags <cont.flags>&~04
cont.stone 1
timer 60
else
remove
endif
return 1


[DIALOG d_cikis_jail]
150,20
resizepic 0 0 3500 300 430
text 75 17 455 0
page 0
text 75 40 1153 1


button 40 39 4006 4007 1 0 1

[DIALOG d_cikis_jail TEXT]
Gitmek istediginiz Sehri Seciniz...
Cove[function jaildencik]
DIALOGCLOSE d_cikis_jail
src.dialog d_cikis_jail

[DIALOG d_cikis_jail BUTTON]
ONBUTTON=0
SRC.GO safe alan
src.sysmessage @1953,1,1,1 Yuru safe'ye
src.findid.i_jailcikis.remove
src.events -e_jaevent
src.events -e_jail
ONBUTTON=1 //Britain
SRC.GO safe alan
src.sysmessage @1953,1,1,1 Bokmu var britte? Yuru safe'ye
src.findid.i_jailcikis.remove
src.events -e_jaevent
src.events -e_jail

[function siciltemizle]
newitem i_jailtargetla
act.tag.suc sicil temizle
act.equip
endif


[function sicilbak]
newitem i_jailtargetla
act.tag.suc sicil
act.equip
endif


[EOF]


bu scripti kullan sorunsuz

[plevel 1]
sicilim

[plevel 2]
ja

[function ja]
if (strmatch(<args>,menu))
dialog d_gonderbakemjaile

elseif (strmatch(<args>,kufur))
newitem i_jailtime_hakaret
act.equip

elseif (strmatch(<args>,abuse))
newitem i_jailtime_bugabuse
act.equip

elseif (strmatch(<args>,flood))
newitem i_jailtime_flood
act.equip

elseif (strmatch(<args>,page))
newitem i_jailtime_hatalipage
act.equip

elseif (strmatch(<args>,alan))
newitem i_jailtime_alanihlali
act.equip

elseif (strmatch(<args>,macro))
newitem i_jailtime_macro
act.equip

elseif (strmatch(<args>,ban))
newitem i_jailtime_ban
act.equip

elseif (strmatch(<args>,sicil))
if (<account.plevel> < 6)
sysmessage Sicile bakmak? <src.name>?
else
newitem i_sicilebakbakiim
act.equip
endif

elseif (strmatch(<args>,die))
if (<account.plevel> < 6)
sysmessage Affetmek? <src.name>?
else
newitem i_affetlortum
act.equip
endif

elseif (strmatch(<args>,st))
if (<account.plevel> < 6)
sysmessage Sicil temizlemek? <src.name>?.
else
newitem i_sicilitemizlebabz
act.equip
endif

else
smg Bu komut yada buna benzer komut tek tarafli olarak kaldirilmistir.
endif 

[function sicilim] // playerlar icin sicil menusunu acan function
dialog d_sicilimebakacem

[dialog d_gonderbakemjaile] // staff icin jail menu dialoglari
155,60 
page 0
resizepic 100 140 5054 250 300
resizepic 110 150 5054 230 280 
htmlgump 170 160 200 20 0 0 0
htmlgump 175 180 200 20 1 0 0
htmlgump 140 210 200 20 2 0 0
htmlgump 140 240 200 20 3 0 0
htmlgump 140 270 200 20 4 0 0
htmlgump 140 300 200 20 5 0 0
htmlgump 140 330 200 20 6 0 0
htmlgump 140 360 200 20 7 0 0
htmlgump 140 390 200 20 8 0 0

button 120 214 1209 1210 1 0 1 
button 120 243 1209 1210 1 0 2 
button 120 273 1209 1210 1 0 3 
button 120 303 1209 1210 1 0 4
button 120 333 1209 1210 1 0 5
button 120 363 1209 1210 1 0 6 
button 120 393 1209 1210 1 0 7 

[dialog d_gonderbakemjaile text] 
<serv.name> Jail Sistemi
- Jail Cezalari -
Flood'dan cezalandir (2)
Hatali Page'den cezalandir (4)
Hakaret'ten cezalandir (3)
Macro'dan cezalandir. (5)
Alan Ihlali'nden cezalandir. (8)
Bug Abuse'dan cezalandir. (96)
Ki$inin banlanmasini talep et.

[dialog d_gonderbakemjaile button] 

onbutton=1
src.newitem=i_jailtime_flood
src.act.target
src.sysmessage 'Flood' sucundan jaillemek istediginiz kisiyi secin.
return 1

onbutton=2
src.newitem=i_jailtime_hatalipage
src.act.target
src.sysmessage 'Hatali Page' sucundan jaillemek istediginiz kisiyi secin.
return 1

onbutton=3 
src.newitem=i_jailtime_hakaret
src.act.target
src.sysmessage 'Hakaret' sucundan jaillemek istediginiz kisiyi secin.
return 1

onbutton=4
src.newitem=i_jailtime_macro
src.act.target 
src.sysmessage 'Macro' sucundan jaillemek istediginiz kisiyi secin.
return 1

onbutton=5
src.newitem=i_jailtime_alanihlali
src.act.target 
src.sysmessage 'Alan Ihlali' sucundan jaillemek istediginiz kisiyi secin.
return 1

onbutton=6
src.newitem=i_jailtime_bugabuse 
src.act.target 
src.sysmessage 'Bug Abuse' sucundan jaillemek istediginiz kisiyi secin.
return 1

onbutton=7
src.newitem=i_jailtime_ban
src.act.target 
src.sysmessage Banlanmasini talep ettiginiz kisiyi seciniz.
src.targ.title <src.name> tarafindan
return 1 

[dialog d_sicilimebakacem] // playerlar icin sicil menusu
250,50
page 0
resizepic 100 140 5054 160 240
resizepic 110 150 5054 140 220 
htmlgump 125 160 200 20 0 0 0
htmlgump 130 180 200 20 1 0 0
htmlgump 125 220 200 20 2 0 0
htmlgump 125 240 200 20 3 0 0
htmlgump 125 260 200 20 4 0 0
htmlgump 125 280 200 20 5 0 0
htmlgump 125 300 200 20 6 0 0
htmlgump 125 320 200 20 7 0 0
htmlgump 125 340 200 20 8 0 0

[dialog d_sicilimebakacem text] 
<serv.name> Sicil Menusu
Suclar & Siciliniz
Yazi Tekrari: <eval(<src.tag.jailflood>>
Hatali Page: <eval(<src.tag.jailpage>>
Bug Abuse: <eval(<src.tag.jailbugabuse>>
Alan Ihlali: <eval(<src.tag.jailalanihlali>>
Hakaret: <eval(<src.tag.jailhakaret>>
Macro: <eval(<src.tag.jailmacro>>
Speed: <eval(<src.tag.jailspeed>>

[dialog d_sicilimebakacem button]

[itemdef i_jailcik]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jailcik

[email protected]
timer=0

[email protected]
cont.tag.jaillenmis=0
cont.events -e_jail
cont.sysmessage Cezaniz sona erdi.
cont.go jail9
remove

[itemdef i_sicilebakbakiim]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=sicile bak bakiim

[email protected]
target Kimin siciline bakmak istiyorsunuz?
timer 20

[email protected]_char
dialog d_sicilinebakiyom
src.s *** <src.targ.name> isimli ki$inin sicilini kontrol etti.
remove
return 1

[email protected]
attr=attr_decay
remove 

[itemdef i_affetlortum]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=affet beni lortum

[email protected]
target Kimi affetmek istiyorsunuz?
timer 20

[email protected]_char
src.targ.findid.i_jailcik.timer=1
src.s *** <src.targ.name> isimli ki$inin jail cezasini affetti.
src.targ.sysmessage <src.name> tarafindan jail cezaniz affedildi.
remove
return 1

[email protected]
attr=attr_decay
remove

[itemdef i_sicilitemizlebabz]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=cok pis temizlerim

[email protected]
target Kimin sicilini temizlemek istiyorsunuz?
timer 1

[email protected]_char
src.targ.sysmessage <src.name> tarafindan siciliniz temizlendi.
src.s *** <src.targ.name>  isimli ki$inin sicilini temizledi.
src.targ.tag.jailflood=0
src.targ.tag.jailpage=0
src.targ.tag.jailbugabuse=0
src.targ.tag.jailalanihlali=0
src.targ.tag.jailhakaret=0
src.targ.tag.jailmacro=0
src.targ.tag.jailspeed=0
remove
return 1

[email protected]
attr=attr_decay
remove

[dialog d_sicilinebakiyom] // staff icin playerlarin siciline bakma menusu 
250,50
page 0
resizepic 100 140 5120 160 240
resizepic 110 150 3000 140 220 
htmlgump 125 160 200 20 0 0 0
htmlgump 125 180 200 20 1 0 0
htmlgump 125 220 200 20 2 0 0
htmlgump 125 240 200 20 3 0 0
htmlgump 125 260 200 20 4 0 0
htmlgump 125 280 200 20 5 0 0
htmlgump 125 300 200 20 6 0 0
htmlgump 125 320 200 20 7 0 0
htmlgump 125 340 200 20 8 0 0

[dialog d_sicilinebakiyom text] 
<serv.name> Sicil Menusu
Sicil: <src.targ.name>
Yazi Tekrari: <eval(<src.targ.tag.jailflood>>
Hatali Page: <eval(<src.targ.tag.jailpage>>
Bug Abuse: <eval(<src.targ.tag.jailbugabuse>>
Alan Ihlali: <eval(<src.targ.tag.jailalanihlali>>
Hakaret: <eval(<src.targ.tag.jailhakaret>>
Macro: <eval(<src.targ.tag.jailmacro>>
Speed: <eval(<src.targ.tag.jailspeed>>

[dialog d_sicilinebakiyom button]

[itemdef i_jailtime_hakaret] // jail 1 ok!
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail hakaret

[email protected]
target 'Kufur' sucundan jaillemek istediginiz kisiyi secin.
timer 20

[email protected]_char 
if (0<src.targ.tag.jailhakaret>)
src.targ.tag.jailhakaret=(<eval <src.targ.tag.jailhakaret>> + 1)
src.targ.go jail7
src.targ.tag.jail 1
src.targ.tag.jaillenmis=1
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailcik
src.act.timer=10800*<eval(<src.targ.tag.jailhakaret>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage <src.targ.name> jaillenmi$tir.
src.s *** <src.targ.name> isimli ki$iyi 'Hakaret' sucundan jailledi.
else
src.targ.tag.jailhakaret=1
src.targ.go jail7
src.targ.tag.jail 1
src.targ.tag.jaillenmis=1
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailcik
src.act.timer=10800
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage <src.targ.name> jaillenmi$tir.
serv.allclients findid.i_staff_chat.cont.smsgx  *** <src.name>, <src.targ.name> isimli ki$iyi 'Hakaret' sucundan jailledi.
endif
remove 
return 1

[email protected]
attr=attr_decay
remove 

[itemdef i_jailtime_hatalipage] // jail 2 ok!
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail page

[email protected]
target 'Hatali Page' sucundan kimi jailliyeyim abi?
timer 20

[email protected]_char 
if (0<src.targ.tag.jailhatalipage>)
src.targ.tag.jailhatalipage=(<eval <src.targ.tag.jailhatalipage>> + 1)
src.targ.go jail2
src.targ.tag.jail 2
src.targ.tag.jaillenmis=1
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailcik
src.act.timer=14400*<eval(<src.targ.tag.jailhatalipage>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage <src.targ.name> jaillenmi$tir.
serv.allclients findid.i_staff_chat.cont.smsgx  *** <src.name>, <src.targ.name> isimli ki$iyi 'Hatali Page' sucundan jailledi.
else
src.targ.tag.jailhatalipage=1
src.targ.go jail2
src.targ.tag.jail 2
src.targ.tag.jaillenmis=1
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailcik
src.act.timer=14400
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage <src.targ.name> jaillenmi$tir.
serv.allclients findid.i_staff_chat.cont.smsgx  *** <src.name>, <src.targ.name> isimli ki$iyi 'Hatali Page' sucundan jailledi.
endif
remove 
return 1 

[email protected]
attr=attr_decay
remove

[itemdef i_jailtime_alanihlali] // jail 3 ok!
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail alan

[email protected]
target 'Alan Ihlali' sucundan kimi jailliyeyim abi?
timer 20

[email protected]_char 
if (0<src.targ.tag.jailalanihlali>)
src.targ.tag.jailalanihlali=(<eval <src.targ.tag.jailalanihlali>> + 1)
src.targ.go jail1
src.targ.tag.jail 3
src.targ.tag.jaillenmis=1
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailcik
src.act.timer=28800*<eval(<src.targ.tag.jailalanihlali>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage <src.targ.name> jaillenmi$tir.
serv.allclients findid.i_staff_chat.cont.smsgx  *** <src.name>, <src.targ.name> isimli ki$iyi 'Alan Ihlali' sucundan jailledi.
else
src.targ.tag.jailalanihlali=1
src.targ.go jail1
src.targ.tag.jail 3
src.targ.tag.jaillenmis=1
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailcik
src.act.timer=28800
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage <src.targ.name> jaillenmi$tir.
src.s *** <src.targ.name> isimli ki$iyi 'Alan Ihlali' sucundan jailledi.
endif
remove 
return 1

[email protected]
attr=attr_decay
remove 

[itemdef i_jailtime_bugabuse] // jail 4 ok!
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail abuse

[email protected]
target 'Bug Abuse' sucundan kimi jailliyeyim abi?
timer 20

[email protected]_char 
if (0<src.targ.tag.jailbugabuse>)
src.targ.tag.jailbugabuse=(<eval <src.targ.tag.jailbugabuse>> + 1)
src.targ.go jail8
src.targ.tag.jail 4
src.targ.tag.jaillenmis=1
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailcik
src.act.timer=345600*<eval(<src.targ.tag.jailbugabuse>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage <src.targ.name> jaillenmi$tir.
src.s *** <src.targ.name> isimli ki$iyi 'Bug Abuse' sucundan jailledi.
else
src.targ.tag.jailbugabuse=1
src.targ.go jail8
src.targ.tag.jail 4
src.targ.tag.jaillenmis=1
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailcik
src.act.timer=345600
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage <src.targ.name> jaillenmi$tir.
serv.allclients findid.i_staff_chat.cont.smsgx  *** <src.name>, <src.targ.name> isimli ki$iyi 'Bug Abuse' sucundan jailledi.
endif
remove 
return 1 

[email protected]
attr=attr_decay
remove

[itemdef i_jailtime_flood] // jail 5 ok!
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail flood

[email protected]
target 'Flood' sucundan kimi jailliyeyim abi?
timer 20

[email protected]_char
if (0<src.targ.tag.jailflood>)
src.targ.tag.jailflood=(<eval <src.targ.tag.jailflood>> + 1)
src.targ.go jail3
src.targ.tag.jail 5
src.targ.tag.jaillenmis=1
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailcik
src.act.timer=7200*<eval(<src.targ.tag.jailflood>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage <src.targ.name> jaillenmi$tir.
src.s *** <src.targ.name> isimli ki$iyi 'Flood' sucundan jailledi.
else
src.targ.tag.jailflood=1
src.targ.go jail3
src.targ.tag.jail 5
src.targ.tag.jaillenmis=1
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailcik
src.act.timer=7200
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage <src.targ.name> jaillenmi$tir.
src.s *** <src.targ.name> isimli ki$iyi 'Flood' sucundan jailledi.
endif
remove 
return 1 

[email protected]
attr=attr_decay
remove 

[itemdef i_jailtime_macro] // jail 6 ok!
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail macro

[email protected]
target 'Unattanted Macro' sucundan kimi jailliyeyim abi?
timer 20

[email protected]_char 
if (0<src.targ.tag.jailmacro>)
src.targ.tag.jailmacro=(<eval <src.targ.tag.jailmacro>> + 1)
src.targ.go jail4
src.targ.tag.jail 6
src.targ.tag.jaillenmis=1
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailcik
src.act.timer=18000*<eval(<src.targ.tag.jailmacro>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage <src.targ.name> jaillenmi$tir.
src.s *** <src.targ.name> isimli ki$iyi 'Unattanted Macro' sucundan jailledi.
else
src.targ.tag.jailmacro=1
src.targ.go jail4
src.targ.tag.jail 6
src.targ.tag.jaillenmis=1
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailcik
src.act.timer=18000
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage <src.targ.name> jaillenmi$tir.
src.s *** <src.targ.name> isimli ki$iyi 'Unattanted Macro' sucundan jailledi.
endif
remove 
return 1 

[email protected]
attr=attr_decay
remove 

[itemdef i_jailtime_ban] // jail 7 ok!
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail macro

[email protected]
target Banlanma talebiyle kimi ta$ edeyim abi?
timer 20

[email protected]_char
src.sysmessage Ki$inin info'suna banlanma nedenini not etmeyi unutan, WildGenie olsun.
src.targ.stone
src.targ.go jail5
src.targ.tag.jail 7
src.targ.sysmessage Blocklanmak uzere <src.name> tarafindan stone edildiniz.
src.s *** <src.targ.name> isimli ki$iyi banlanma talebiyle stone etti.
src.targ.title Banlanacak / <src.name>
remove
return 1

[email protected]
attr=attr_decay
remove

[events e_jail]

[email protected]

findid.i_jailcik.morex (<findid.i_jailcik.timer> / 60)
findid.i_jailcik.morey (<findid.i_jailcik.morex> / 60)

if (<tag.jail> == 1)
message [<eval(<tag.jailhakaret>>, Hakaret]

elseif (<tag.jail> == 2)
message [<eval(<tag.jailhatalipage>>, Hatali Page]

elseif (<tag.jail> == 3)
message [<eval(<tag.jailalanihlali>>, Alan Ihlali]

elseif (<tag.jail> == 4)
message [<eval(<tag.jailbugabuse>>, Hata Somurme]

elseif (<tag.jail> == 5)
message [<eval(<tag.jailflood>>, Yazi Tekrari]

elseif (<tag.jail> == 6)
message [<eval(<tag.jailmacro>>, Istikrarsiz Macro]

elseif (<tag.jail> == 7)
message [Banlanacak]
endif

if (<findid.i_jailcik.timer> < 61)
message [Kalan sure: 1 Dakika]

elseif !(<findid.i_jailcik.morey>)
message [Kalan sure: <findid.i_jailcik.morex> Dakika]

else
message [Kalan sure: <findid.i_jailcik.morey> Saat]
endif

[email protected]
if (<src.isgm>)
	return 0
else
	if !(<src.findid.i_allahtaseder>)
		src.newitem i_allahtaseder
		src.act.equip
	endif
	return 1
endif

[email protected]
if (<argn> == 59)
	return 0
elseif (<src.isgm>)
	return 0
else
	if !(<src.findid.i_allahtaseder>)
		src.newitem i_allahtaseder
		src.act.equip
	endif
	return 1
endif

[email protected]
if !(<isgm>)
	skill fail
	return 1
endif

///////////////////Ozel stone
[itemdef i_allahtaseder]
name=ta$ ederim cok pis
id=i_memory
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

[email protected]
if !(<cont.isgm>)
timer 3
cont.flags <cont.flags>|04
cont.sayua 070d,6,6,0 * 1 dakika tas kalacak *
else
morex 1
timer 1
endif

[email protected]
cont.stone 0
	
[email protected]
if !(<morex>)
morex 1
cont.flags <cont.flags>&~04
cont.stone 1
timer 60
else
remove
endif
return 1

[eof]


Üye Ol veya Giriş Yap

Bu forum başlığına mesaj atmak istiyorsanız hemen üye olun veya giriş yapın.