Client & Connector client düzenleme ve connector yapımı hakkında dökümanlar