sa arkadaşlar burdan aldıgım bir pazar vendor scripts'i var elimde gerci cok aradım sadece bu ve buna benzer leri var neyse hereyini düzenledim ama bir türlü su fiyat 1 yazınca iteme tıkladıgımda fiyat itemın ustunde cıkmıyor cok ilginctirki staff charla tıklayınca gözüküyor satılamaz fiyatı vs.. cok ugrastım nerden arza oldugunu bulamadım sphere hata da vermıyor oraya yogunlasayım yardımcı olursanız sevinirm veya elinizde daha guncel bir pazar vendor scpti varsa bugsuz atarsanız cok iyi olur hayırı sabahlar.

[ITEMDEF i_vendor_kira]
ID=0c01
NAME=Klasik Pvp
TYPE=t_script
DESCRIPTION=Kiralik Vendor

ON=@CREATE
COLOR=32
TAG.kiralik=0
TAG.sahip=0
ATTR attr_decay

ON=@CLICK
message <name>
if (<eval <tag.kiralik>> == 1)
message @045,,1 [Kiralanmis]
else
message @38,,1 [Kiralik Vendor]
endif
return 1

ON=@DCLICK
IF ( <DISTANCE> > 1 )
SRC.sysMESSAGE @38,,1 Yesil Tasin Uzerinde Oldugunuz'dan Emin Olun!
RETURN 1
ENDIF
SRC.ACT=<UID>
IF !(<eval <SRC.ACT.TAG.kiralik>>)
   SRC.DIALOG d_vendor_intro
src.tag.dist <src.act.uid>
   RETURN 1
ELSE
  IF (<SRC.ACT.LINK.TAG.sahip>==<SRC.UID>)||(<SRC.ISGM>)
   VAR.LEASE=<eval <SRC.ACT.TIMER>/60>
   VAR.LEASE=<eval <VAR.LEASE>/60>
   SRC.MENU m_vendor_admin
   RETURN 1
  ELSE
  SRC.SYSMESSAGE @38,,1 HATA: Bu dukkan ve vendor kiralanmis.
  RETURN 1
  ENDIF
ENDIF
RETURN 1

ON=@TIMER
LINK.REMOVE
LINK=04fffffff
TAG.kiralik=0
TAG.sahip=0
COLOR=32
RETURN 1

[DIALOG d_vendor_intro]
100, 100
PAGE 0
resizepic 81 93 3600 305 126
text 170 103 1153 0
text 131 134 1153 1
button 107 169 2151 2152 1 0 1
text 141 171 1152 2

[DIALOG d_vendor_intro TEXT]
Vendor Kiralama
Kiralamak icin 250k gereklidir.
Bir haftaligina vendor kirala.


[DIALOG d_vendor_intro BUTTON]
on=0
src.tag.dist
on=1
IF (<uid.<src.tag.dist>.DISTANCE> > 2 )
SRC.sysMESSAGE @38,,1 HATA: Yeterince yakin degilsiniz!
else
if (<src.restest 250000 i_gold>)
src.tag.dist
VAR.SIGN=<SRC.ACT>
SRC.ACT.TAG.kiralik=1
SRC.ACT.COLOR=92
SRC.ACT.TAG.sahip=<SRC.UID>
SRC.ACT.TIMER=60*60*24*7
src.consume 250000 i_gold
VAR.SIGN=<SRC.ACT>
src.newnpc c_pv
src.act.p <p>
src.act.tag.p <p>
src.act.tag.px <p.x>
src.act.tag.py <p.y>
src.act.tag.pz <p.z>
src.act.tag.owner <src.uid>
VAR.VEND=<SRC.ACT.UID>
src.act.findlayer(29).more1 2500
SRC.ACT.TAG.sahip=<SRC.UID>
SRC.ACT=<VAR.SIGN>
SRC.ACT.LINK=<VAR.VEND>
SRC.ACT=<VAR.VEND>
src.act.newitem i_memory
SRC.act.ACT.LINK=<SRC.UID>
src.act.act.attr 04
src.act.act.more1 04
src.act.act.more2 <serv.time>
src.act.act.morep <src.act.p>
src.act.act.color memory_ipet
src.act.act.timer -1
src.act.act.link <src.uid>
src.act.act.cont <src.act.uid>
SRC.ACT.act.CONT=<VAR.VEND>
src.act.flags <src.act.flags>&statf_pet
src.tag.vendor <src.act.uid>
SRC.ACT=<VAR.SIGN>
src.act.update
ELSE
SRC.SYSMESSAGE @38,,1 HATA: Kiralamak icin 250k (250.000) cantanizda olmali.
src.tag.dist
ENDIF
endif
return 1


// **************
// VENDOR CHARDEF
// **************

[chardef c_pv]
defname c_pv
name #names_humanmale the Player Vendor
id c_man
can mt_equip|mt_nonmover
hiredaywage 52
desires i_gold

tspeech pv_spch
tevents e_pv
//tevents vendorfix


On=@Create
str 9500
dex 25
int 25
color colors_skin
speechcolor 0481
food 990
npc 1

itemnewbie random_male_hair
color colors_hair
itemnewbie random_facial_hair
color match_hair
item i_robe
color colors_all
item i_torch_lit
morey -1
itemnewbie i_backpack
itemnewbie i_bankbox
color 0384
timer 900
attr 014
itemnewbie i_pv

// *******
// ITEMLAR
// *******

[itemdef i_pv]
id i_memory
name vendor ana kontroller
type t_eq_script

On=@TargOn_Char
if (<src.targ.uid> == <cont.uid>)
cont.findlayer(21).open
target
endif
return 1

On=@TargOn_Item
if (<more1> == 1) // dinamik fiyatlandirma
if !(<src.uid> == <cont.tag.owner>)
cont.sayu <src.name>, siz benim isverenim degilsiniz.
elseif !(<src.targ.topobj.uid> == <cont.uid>)
cont.sayu Bu esya cantamda degil.
elseif (strmatch('<src.targ.price>',''))
cont.sayu Bu satilabilecek bir esya degil.
elseif (<eval <more2>> <= 0)
src.targ.price 0
cont.sayu <src.targ.name>: 'satilik degil' olarak isaretlendi.
else
src.targ.price <eval <more2>>
more2 0
cont.sayu <src.targ.name>: <src.targ.price> altin.
endif
elseif (<more1> == 2) // satis
if !(<src.targ.topobj.uid> == <cont.uid>)
cont.sayu Bu esya cantamda degil.
elseif (strmatch('<src.targ.price>',''))
cont.sayu Bu esya satilik degil.
elseif (<src.targ.price> <= 0)
cont.sayu Bu esya satilik degil.
elseif (<src.gp> < <src.targ.price>)
cont.sayu Bankanizin en ust kisminda <src.targ.price> altininiz bulunmuyor.
else
src.targ.dialog d_pv_buy
endif
elseif (<more1> == 3) // para aktarma
if !(<src.uid> == <cont.tag.owner>)
cont.sayu <src.name>, siz benim isverenim degilsiniz.
elseif !(<src.targ.topobj.uid> == <src.uid>)
cont.sayu Gosterdiginiz nesne sizin uzerinizde degil.
elseif !(<src.targ.baseid> == i_gold)
cont.sayu Bu gosterdiginiz altin degil.
else
cont.findlayer(29).more1 <eval (<cont.findlayer(29).more1> + <src.targ.amount>)>
if (<eval (<src.targ.amount> / <cont.hiredaywage>)> > 0)
cont.sayu <src.targ.amount> altin calisma suremi <eval (<src.targ.amount> / <cont.hiredaywage>)> gun uzatti, tesekkur ederim.
else
cont.sayu <src.targ.amount> altin kasama eklendi, tesekkur ederim.
endif
src.targ.remove
endif
endif
return 1

On=@Timer
return 1

// *********
// DIALOGLAR
// *********

[MENU m_vendor_admin]
Kiralik vendor yonetimi.

ON=0 Vendorun ismini degistir.
SRC.DIALOG d_name_vendor

ON=0 Bir hafta daha kirala. (Kalan sure: <eval <VAR.LEASE>> saat)
IF (<src.restest 250000 i_gold>)
  SRC.CONSUME 250000 i_gold
  SRC.UPDATE
  SRC.TAG.vendtimer <SRC.ACT.TIMER>
  SRC.ACT.TIMER= <eval <SRC.ACT.TIMER>> + 604800
  src.act.link.message @045,,1 Calisma suremi 1 hafta daha uzattiniz. Tesekkurler.
ELSE
  SRC.SYSMESSAGE @38,,1 HATA: Bir hafta daha calismam icin yeterli paraniz yok!(250.000gp)
ENDIF

ON=0 Vendoru terket.
  SRC.ACT.TIMER 1

ON=0 Banka
  SRC.BANKSELF


[DIALOG d_name_vendor]
0,0
nomove
resizepic 190 175 3600 335 150
resizepic 200 185 3600 315 130
resizepic 220 235 3600 270 22
text 215 200 995 0
text 255 275 0000 1
//button 220 275 4005 4006 1 0 1
//text 435 275 0000 2
//button 400 275 4005 4006 1 0 0
//textentry 225 237 253 25 0 0 3

[DIALOG d_name_vendor TEXT]
Gecici Olarak Kaldirilmistir !
<src.act.link.name>

[DIALOG d_name_vendor BUTTON]
ON=0
ON=1
src.act.link.message @48 Yeni adim <ARGTXT[0]>
SRC.ACT.LINK.NAME <ARGTXT[0]>
RETURN 1

[dialog d_pv_cash]
300,300

resizepic 0 0 3600 200 75
resizepic 5 10 3600 190 35
textentry 15 16 600 20 1152 1 0
button 165 50 4005 4006 1 0 1

[dialog d_pv_cash text]
<eval (<findlayer(29).more1> - 2500)>

[dialog d_pv_cash button]
On=1
if (<eval <argtxt[1]>> <= 0)
sayu Hmm.. Sanirim tam anlayamadim?
elseif (<eval <argtxt[1]>> > <eval <findlayer(29).more1>>)
sayu Bu miktar kasamda bulunmuyor.
elseif (<eval (<findlayer(29).more1> - <argtxt[1]>)> < 2500)
sayu Bu miktari veremeyecegim, kasamda en az 2500 altin kalmali.
elseif (<eval <argtxt[1]>> >= 65000)
vend_collect <eval <argtxt[1]>>
sayu <argtxt[1]> altin bankaniza aktarildi.
else
findlayer(29).more1 <eval (<findlayer(29).more1> - <argtxt[1]>)>
src.newitem i_gold
src.act.amount <eval <argtxt[1]>>
src.act.cont <src.findlayer(29).uid>
sayu <argtxt[1]> altin bankaniza aktarildi.
endif

[dialog d_pv_buy]
300,300

resizepic 0 0 3600 270 105
htmlgump 10 15 250 60 0 1 0
button 200 80 1153 1155 1 0 1
button 233 80 1150 1152 1 0 0

[dialog d_pv_buy text]
<name>, fiyati: <price> altin. Bunu satin almak istediginize emin misiniz?

[dialog d_pv_buy button]
On=1
src.pay <eval <tag.price>>
if (<var.enough>)
if !(<src.targ.topobj.uid> = <src.tag.pvendor_fix>)
src.sysmessage @38,,1 HATA: Bu esya vendorun cantasinda degil yada satilmis.
return 1
if (strmatch('<price>',''))
src.sysmessage Bu esya satilik degil.
elseif (<price> <= 0)
src.sysmessage Bu esya satilik degil.
elseif (<src.gp> >= <price>)
src.gpconsume <price>
topobj.findlayer(29).more1 (<topobj.findlayer(29).more1> + <price>)
cont <src.findlayer(21).uid>
price
update
if ((<baseid> == i_spellbook) || (<baseid> == i_runebook) || (<baseid> == i_magic_reg30) || (<baseid> == i_magic_reg60) || (<baseid> == i_magic_reg90) || (<baseid> == i_necro_reg20) || (<baseid> == i_necro_reg40) || (<baseid> == i_taxi_kit) || (<baseid> == i_dye_tub_furny) || (<dispid> == i_deed))
attr <attr>|attr_newbie
endif
else
topobj.sayu Bankanizin en ust kisminda bunu alacak kadar altininiz yok.
endif

// ******
// SPEECH
// ******

[speech pv_spch]
On=bilgi
On=yardim
if (<src.uid> == <tag.owner>)
sayu Kullanabileceginiz komutlar: durum, kasa, hasilat, fiyat.
sayu Belirli bir komut hakkinda bilgi icin 'Komut ?' yazmaniz yeterlidir.
else
sayu Uzerime cift tiklayarak veya 'alisveris' komutuyla cantami acabilir, cantamdaki kutu veya torbalara cift tiklayarak iclerine bakabilir, 'buy' veya 'satin al' komutuyla satilik esyalari satin alabilirsiniz.
endif
return 1

On=durum*
if ((<src.uid> == <tag.owner>) || (<src.isgm>))
if (strmatch('<args>','DURUM ?'))
sayu Kasamdaki para miktarini ve kasamdaki parayla calisacagim gun sayisini (reel gun) ogrenmek icin kullancaginiz komuttur.
else
sayu Kasamdaki <eval <findlayer(29).more1>> altin ile <eval (<findlayer(29).more1> / (<hiredaywage> * 24))> gun daha sizin icin calisacagim.
endif
endif
return 1

On=kasa*
if (<src.uid> == <tag.owner>)
if (strmatch('<args>','KASA ?'))
sayu Satis olmamasi ve kasamdaki paranin azalmasi durumunda kasama yaninizda getireceginiz altini eklemek icin kullanacaginiz komuttur.
else
findid.i_pv.more1 3
findid.i_pv.target
sayu Kasama yatirmak istediginiz parayi seciniz.
endif
endif
return 1

On=hasilat*
if (<src.uid> == <tag.owner>)
if (strmatch('<args>','HASILA ?'))
sayu Kasamdaki parayi banka hesabiniza aktarmakta kullanacaginiz komuttur. Kasamdaki son 2500 altini aktarmaniz mumkun degildir.
else
if (<eval <findlayer(29).more1>> < 2501)
sayu Kasamda 2500 veya daha az altin var, su durumda size nakit veremem.
else
dialog d_pv_cash
endif
endif
endif
return 1

On=fiyat *
if (<src.uid> == <tag.owner>)
if (strmatch('<args>','FIYAT ?'))
sayu Cantama yerlestirdiginiz esyalari fiyatlandirmakta kullanacaginiz komuttur. Kullanilisi, X'in yerine bir sayi gelecek bicimde 'Fiyat X' seklindedir.
sayu Satilamaz ibareli esyalari asla fiyatlandiramazsiniz. Satilik haldeki bir esyayi 'satilik degil' hale getirmek icin 0 fiyat vermeniz gereklidir.
else
if !(<findlayer(21).findcont(0)>)
sayu Cantamda fiyatlandirilacak mal bulunmuyor.
else
try <args>
endif
endif
endif
return 1
On=alisveris
if ((<canseelos>) && (<distance> < 4))
face
if (<src.uid> == <tag.owner>)
sayu Satilacak esyalari buraya koyabilirsiniz.
pack
elseif !(<findlayer(21).findcont(0)>)
sayu Su an satilik malim yok, lutfen daha sonra tekrar geliniz.
else
pack
endif
else
src.sysmessage Vendor'a ulasamiyorsunuz.
endif
return 1

On=buy
On=satin al
if (<src.uid> == <tag.owner>)
sayu Isverenim oldugunuz icin istediginizi alabilirsiniz, para vermenize gerek yok.
elseif !(<findlayer(21).findcont(0)>)
sayu Su an satilik malim yok uzgunum.
elseif (<isgm>)
sayu Benden birsey satin alamazsiniz.
else
findid.i_pv.more1 2
findid.i_pv.target
endif
return 1

On=*
return 1

// *****
// EVENT
// *****

[events e_pv]
On=@GetHit
if !(<src.npc>)
src.newitem i_killer
src.act.equip
else
src.leave 20
endif
return 1

On=@Hit
return 1

On=@HitTry
return 1

On=@Death
hits <str>
return 1

On=@SpellEffect
if (<src.npc>)
src.leave 20
endif
return 1

On=@ItemEquip
if ((<act.layer> == 1) || (<act.layer> == 2))
findid.i_torch.equip
findid.i_torch.dclick
return 1
endif

on=@skillstart
if (<action>==skill_stealing)
src.sysmessage @38,,1 HATA: Stealing yeteneginizi player vendorlari uzerinde kullanamazsiniz.
src.action=-1
return 1
endif

On=@Click
if !(strmatch('<eval 0<tag.px>>','<eval <p.x>>')) || !(strmatch('<eval 0<tag.py>>','<eval <p.y>>')) || !(strmatch('<eval 0<tag.pz>>','<eval <p.z>>'))
p <tag.p>
update
return 1
endif
message @0783,,1 <memoryfindtype.memory_ipet.link.name>
message @0481,,1 * <name> *

return 1

On=@DClick
if !(strmatch('<eval 0<tag.px>>','<eval <p.x>>')) || !(strmatch('<eval 0<tag.py>>','<eval <p.y>>')) || !(strmatch('<eval 0<tag.pz>>','<eval <p.z>>'))
p <tag.p>
update
return 1
endif

if !(<memoryfindtype.memory_ipet>)
memorydel <src.uid>
newitem i_memory
act.attr 04
act.more1 04
act.more2 <serv.time>
act.morep <link.p>
act.color memory_ipet
act.timer -1
act.link <tag.owner>
act.cont <uid>
flags <flags>&statf_pet
endif

if (<src.uid> == <tag.owner>)
src.tag.vendor <uid>
endif

if (<src.isgm>)
pack
elseif (<src.flags>&statf_dead)
src.sysmessage @38,,1 HATA: Su anki durumunuzda bu islemi gerceklestiremezsiniz.
elseif ((<canseelos>) && (<distance> < 4))
face
if (<src.uid> == <tag.owner>)
sayu Satilacak esyalari buraya koyabilirsiniz.
pack
elseif !(<findlayer(21).findcont(0)>)
sayu Su an satilik malim yok, lutfen daha sonra tekrar geliniz.
else
pack
endif
else
src.sysmessage @38,,1 HATA: Vendor'a ulasamiyorsunuz.
endif
return 1

On=@EnvironChange
if (<flags>&statf_war)
flags <flags>&~statf_war
update
endif
food 990
p <tag.p>
tag.p <p>
tag.px <p.x>
tag.py <p.y>
tag.pz <p.z>

// *********************
// ALTINSAL FONKSIYONLAR
// *********************

[function fiyat]
if (<eval <argn>> > 2000000)
sayu Tek bir mali 2 milyon altinin uzerinde fiyatla satmam yasalara aykiridir.
else
findid.i_pv.more1 1
findid.i_pv.more2 <eval <argn>>
findid.i_pv.target
endif

[function vend_collect]
var.vendorcash <eval (<argn> - 65000)>
findlayer(29).more1 <eval (<findlayer(29).more1> - 65000)>
src.newitem i_gold
src.act.amount 65000
src.act.cont <src.findlayer(29).uid>
if (<eval <var.vendorcash>> >= 65000)
vend_collect <eval <var.vendorcash>>
elseif (<eval <var.vendorcash>> > 0)
findlayer(29).more1 <eval (<findlayer(29).more1> - <var.vendorcash>)>
src.newitem i_gold
src.act.amount <eval <var.vendorcash>>
src.act.cont <src.findlayer(29).uid>
var.vendorcash
else
var.vendorcash
endif

[function packo] // (special thx to laroux below this line)
try src.tag.<uid> <rescount>
packo_loop <args>

[function packo_loop]
if (<eval <src.tag.<uid>>> > 0)
try src.tag.<uid> <eval (<src.tag.<uid>> - 1)>
//if (strmatch('<findcont.<eval <src.tag.<uid>>>.type>','t_container'))
// try findcont.<eval <src.tag.<uid>>>.packo <args>
//else
try findcont.<eval <src.tag.<uid>>>.<args>
//endif
packo_loop <args>
else
try src.tag.<uid>
endif

[function gp]
var.gp 0
//findlayer(21).packo gp_ctrl
findlayer(29).packo gp_ctrl
return <eval <var.gp>>

[function gp_ctrl]
if (strmatch('<baseid>','i_gold'))
var.gp <eval (<var.gp> + <amount>)>
endif

[function gpconsume]
var.gp <argn>
//findlayer(21).packo gpconsume_ctrl <argn>
findlayer(29).packo gpconsume_ctrl <argn>
return 1

[function gpconsume_ctrl]
if ((<var.gp> > 0) && (strmatch('<baseid>','i_gold')))
if (<amount> > <eval (<var.gp>)>)
amount <eval (<amount> - <var.gp>)>
var.gp 0
else
var.gp <eval (<var.gp> - <amount>)>
remove
endif
endif

[function evl]

sysmessage @38,,1 Evaluating [0<args>]: <eval 0<args>>.
return <valstr 0<args>>

[events e_vendclick]
On=@itemclick
if (<act.topobj.id> == c_pv)
elseif (<act.price> <= 0)
act.message @38,,1 [satilik degil]
else
if ((<act.type> == t_armor) || (<act.type> == t_armor_leather) || (<act.type> == t_shield) || (<act.type> == t_clothing) || (<act.type> == t_weapon_sword) || (<act.type> == t_weapon_fence) || (<act.type> == t_weapon_mace_staff) || (<act.type> == t_weapon_mace_smith) || (<act.type> == t_weapon_mace_pick) || (<act.type> == t_weapon_bow) || (<act.type> == t_weapon_xbow))
if !(<eval ((<act.more1l> * 100) / <act.more1h>)> == 100)
act.message @38,,1 [<act.price> gp] [%<eval (100 - ((<act.more1l> * 100) / <act.more1h>))> eski]
else
act.message @38,,1 [<act.price> gp]
endif
else
act.message @38,,1 [<act.price> gp]
endif
endif
endif

[eof]

 Script'i aldığınız yerden eksik almış yada gözden kaçırıp event'leri vermeyi unutmuşsunuz. vendorfix şeklinde script'i araştırdığınızda zaten dediğiniz problemlerin çözümlemerleri olduğu gözüküyor. O script'i aktif edip event'leri vermelisiniz.bu events verme ile ilgili pek bilgim yok nasıl vere bilirim yardım edermsinÜye Ol veya Giriş Yap

Bu forum başlığına mesaj atmak istiyorsanız hemen üye olun veya giriş yapın.