Mobiles Npcler, Karakterler ve Clientler hakkındaki değerler,fonksiyonlar ve benzerleri.