Regions Region'lar hakkındaki değerler ve fonksiyonlar.