Artifactlar Dünyada az sayıda bulunan, size savaşlarda yarar sağlayan kılıçlar, kalkanlar, kıyafetlerdir.